Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής - Όροι χρήσης

Με την πρόσβαση στο “Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής” (εφεξής “εμείς”, “εμάς”, “δικό μας”, “Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής”, “http://1pekesat-exae.mysch.gr/exae”), δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους που ακολουθούν. Αν δεν δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από όλους τους ακόλουθους όρους τότε παρακαλούμε μη δημιουργήσετε κάποιον λογαριασμό και μη χρησιμοποιήσετε το “Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής”. Είναι πιθανόν να μεταβάλλουμε τους όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή και θα επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε για αυτό με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, όμως θα ήταν συνετό εκ μέρους σας να ξαναδιαβάζετε τακτικά την παρούσα σελίδα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του “Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής” μετά τις εκάστοτε αλλαγές δείχνει πως δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους με την ανανεωμένη και/ή τροποποιημένη μορφή των όρων.

Η ιστοσελίδα μας είναι βασισμένη στο λογισμικό phpBB (εφεξής “αυτοί”, “αυτών”, “αυτούς”, “λογισμικό phpBB”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB Teams”) που είναι μια λύση συστήματος συζητήσεων που διατίθεται βάσει της “GNU General Public License v2” (εφεξής “GPL”) και μπορεί να μεταφορτωθεί από τη σελίδα www.phpbb.com. Η ομάδα του phpBB δεν μπορεί να ασκήσει την επιρροή στο περιεχόμενο και τους στόχους, τους οποίους ο χρήστης με αυτό το λογισμικό ακολουθεί λόγω των κανονισμών του GPL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το phpBB, παρακαλούμε δείτε στο https://www.phpbb.com/.

Δέχεστε να μη δημοσιεύετε οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, συκοφαντικό, περιέχον μίσος ή απειλή, σεξουαλικά προσανατολισμένο ή οτιδήποτε άλλο που πιθανόν να παραβιάζει νόμους είτε της χώρας σας, είτε της χώρας στην οποία φιλοξενείται το “Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής”, είτε το Διεθνές Δίκαιο. Η δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου είναι δυνατόν να οδηγήσει στην άμεση και μόνιμη διαγραφή σας, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον κρίνουμε απαραίτητο. Η διεύθυνση IP κάθε δημοσίευσης καταγράφεται για τη δυνατότητα επιβολής των παρόντων όρων. Δέχεστε ότι το “Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής” έχει το δικαίωμα να απομακρύνει, να επεξεργαστεί, να μετακινήσει ή να κλείσει ένα θέμα συζήτησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει. Σαν μέλος δέχεστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε εισάγει αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Αν και αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συναίνεσή σας, ούτε το “Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής” ούτε το phpBB θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απόπειρα ηλεκτρονικής εισβολής ή παραβίασης η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε απώλεια αυτών των δεδομένων.

Όροι σχετικά με τη συγκεκριμένη δομή

Η δομή αυτή, “Helpdesk εξΑΕ 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής” (έγγραφο δημιουργίας 662/2020), σχετίζεται με την παροχή μόνο τεχνικής βοήθειας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Περιορίζεται επίσης: α) στα αναφερόμενα από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ψηφιακά μέσα και περιβάλλοντα, β) στην ανάρτηση ερωτημάτων μόνο από καθηγητές και μόνο από υπηρετούντες σε σχολεία αρμοδιότητας 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής (ΔΙΔΕ, ΔΙΠΕ Α' Αθήνας).

Τα ερωτήματα υποβάλλονται κύρια από την ομάδα υποστήριξης 1ου επιπέδου (σχολείο), έχουν δε τύχει επεξεργασίας και δεν κατέστη δυνατή η επίλυσή τους εντός της σχολικής μονάδας.

Τέλος, η επικοινωνία γίνεται μέσω καταχώρησης ερωτήματος στο σύστημα και όχι με άλλον τρόπο (τηλέφωνο ή προσωπικά στοιχεία της ομάδας), στο οποίο θα υπάρχει σε εύλογο χρόνο αντίστοιχη ανάρτηση με την απάντηση από την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, ώστε να πληροφορείται τόσο ο ενδιαφερόμενος όσο και οι λοιποί χρήστες του συστήματος. Έτσι, καλό είναι να ενημερώνεται κάποιος από τη βάση γνώσης που σχηματίζεται πριν την ανάρτηση του ερωτήματός του.