Αναλυτικές οδηγίες για την Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας

Ανοιχτό forum για θέματα που άπτονται της Σύγχρονης εξ' αποστάσεως Εκπαίδευσης (Webex, κτλ.)
Κλειδωμένο

Κλειδωμένο