Αναλυτικές οδηγίες για την Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας

Ανοιχτό forum για θέματα που άπτονται της Ασύγχρονης εξ' αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-class, e-me, κτλ.)
Κλειδωμένο

Κλειδωμένο